Jak obniżyć ciśnienie krwi

Spis treści Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie trwałego obniżenia ciśnienia krwi. Niektóre z nich mogą wiązać się z radykalnymi zmianami w stylu życia, inne mogą być stosunkowo łatwe do realizacji. Ćwiczenia mogą obniżyć ciśnienie krwi Nawet niewielkie zmiany w ilości wykonywanych ćwiczeń mogą spowodować duże zmiany w ciśnieniu krwi. Dzieje się tak dlatego, że serce […]

Objaśnienie wyniku pomiaru i tabela ciśnienia krwi

Spis treści Jak dokonać pomiaru ciśnienia krwi? Ciśnienie krwi mierzy się w milimetrach słupa rtęci (mmHg). Na wynik składają się dwie wartości liczbowe, np. 130/80, które odczytuje się jako „130 na 80”. Pierwsza wartość to ciśnienie skurczowe krwi, maksymalne ciśnienie osiągane przez krew podczas pracy serca, które tłoczy ją przez całe ciało. Druga wartość to […]

Jak monitorować ciśnienie krwi

Spis treści Pomiary wykonywane samodzielnie Pomiary ciśnienia krwi przeprowadza się w domu w dwóch przypadkach: na polecenie lekarza i jako samokontrolę z własnej inicjatywy. Jeśli przyjmujesz leki lub podejmujesz próbę zmiany stylu życia w celu obniżenia ciśnienia krwi, pomiary za pomocą ciśnieniomierza mogą pomóc w wyznaczeniu celów i śledzeniu postępów — w rzeczywistości pacjenci, którzy monitorują ciśnienie […]